پژوهشکده مجازی بزرگان صنعت حمل و نقل

با مدیریت علی مجرد ستارچی

مدیر اسبق شرکت حمل و نقل اقتصاد

با همکاری اعضای گروه بزرگان صنعت حمل و نقل

تلفن همراه 09127351448 – 09358495134

سایت در دست تعمیر است و بزودی اخبار پژوهشکده از سوی این وبسایت منتشر خواهد شد.