استاد اکبر اکسیر از نگاهی دیگر

شاید اغلب استاد اکبر اکسیر را بعنوان یک شاعر می‌شناسند اما امروز مطلع شدم که این استاد شعر فرا نو گاها با گروه های نمایشی همکاری داشته و در سال ١٣۶٩ نمایش حکایت شیر و آدمی زاد را برای گروه نیمای آستارا نگاشته و این نمایش توسط علی رهنورد کارگردانی شده و آقایان مهرداد رهنورد در نقش آدمیزاد و علی مجرد ستارچی در نق@ شیر نقش آفرینی کرده اند.

اطلاعات تکمیلی در کانال اپ آپ

https://t.me/app_up/2872