خدمات آینده صنعت حمل و نقل در آقای بار

شاید شما هم بعنوان یکی از مشتریان خدمات شرکت‌های حمل و نقل و لجستیک همواره بگونه ای برای یک محصول خود نیاز به نوعی از سرویس ها داشته باشید که تاکنون در آقای بار یا سایر شرکت‌های حمل و نقل انجام نمی شده است. به هر روش که برای شما مقدور است از کامنت در همین پست تا پیامک، تماس تلفنی و…. ما را مطلع کنید تا در صورت امکان آن سرویس را به خدمات آتی خویش اضافه کنیم.

این پیامی است که آقای علی ستارچی مدیر و موسس آقای بار در آخرین جلسه خود در میان مدیران بازاریابی شرکتها وعده داد و از یکی از مهمترین سیاست‌های عملیاتی آقای بار یاد نمود که آن چیزی نبود جز تعامل با مشتریان و بهره وری بهتر و بیشتر از امکانات آقای بار.