آقای بار و کسب و کارها

سلام آقای بار همان باربری قدیمی خیابان شوش است که همچون ققنوسی از خاکستر خویش سربرآورده تا با استفاده از سالها تجربه، اینبار اما در قامت یک جوان تنومند راههای نوین و به روز را در خدمت رسانی خود منظور نموده است. در عصر ارتباطات، دیگر صاحبان تجارت و کسب…

مطالعه بیشتر

نحوه خدمت رسانی آقای بار به صاحبان کالا

برای به خدمت گرفتن آقای بار و استفاده از خدمات حمل کالاابتدا باید در سامانه آقای بار عضو شوید و عضویت شما در این سامانه به تایید برسد و در مرحله بعد باید نوع خدمات آقای بار را تعیین بفرمایید که این خدمات ضمن تو ضیح کامل در صفحه اختصاصی…

مطالعه بیشتر